Limited Şirketi Kurmak, Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

1) Süreç bir mali müşavir ile anlaşarak başlar. Mali müşavir, şirketinizin kuruluş öncesinde analizini yapar; doğru şirket türü belirlenir ve karşılaşılacak masraflar hesaplanır

2) Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması için bilgiler toplanır. Bunlar; şirket ünvanı, ortakları, sermayesi, merkez adresi, müdürü gibi bilgilerdir.

3) Ana sözleşme MERSİS sistemine mali müşavir tarafından aktarılır. MERSİS’e kaydedilen ana sözleşme noterde onaylanır. Ayrıca Ticaret Sicil Memurluğu’na verilmek üzere, noterde Tescil Talepnamesi (İmza Beyanı) hazırlatılır.

4) İlgili vergi dairesine ana sözleşme ile gidilir, potansiyel vergi numarası alınır. Bu numara ile şirket sermayesinin 1/4’ü bankaya yatırılır. Para bloke edilir ve banka yazısı alınır.

5) Hazırlanan belgeler ile birlikte Ticaret Sicil Memurluğu’na verilmek üzere gerekli diğer formlar doldurulur. (Rekabet Kurumu payı bankaya yatırılır.) Buradaki onay işlemi sonrasında, tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınır.

6) Tescil edilen şirket ünvanı ile artık şirketiniz tüzel kişilik kazanmıştır. Noterde, şirket ünvanı altında şirket müdürünün imzası ile imza sirküleri hazırlatılır.

7) Şirketin tasdik ettirilmesi zorunlu olan defterleri hazırlanır ve noterde işlemler yapılır.

8) Şirketin tescil işleminden sonra, ilgili vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunulur. Yoklama memurları şirket adresine gelir ve yoklama tutanağı düzenlenir. Sonrasında şirketin vergi levhası internet vergi dairesinden temin edilir.

9) Kuruluş işlemleri sonrası, şirketinizin muhasebesini tutmak üzere mali müşavir ile yıllık smmm hizmet sözleşmesi imzalanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir